ORWEJA-KNJV jachtproeven

orweja

een aantal keer per jaar kunnen de honden deelnemen aan de KNJV jachtproeven.

Praktische informatie over jachthonden proeven

Onderdelen KNJV C diploma:
Proef A − aangelijnd en los volgen van het zandlopertje (ca. 40 m.)
Proef B − uitsturen en roepen van de hond (afstand 30 m., max. 3 commando’s)
Proef C − houden van de aangewezen plaats (2 min. en voorjager uit zicht)
Proef D − apport te land (wild konijn, afstand ca. 25 m.)
Proef E − apport uit diep water met schot (wilde eend, hond moet zwemmen)

Onderdelen KNJV B diploma:
Proef A t/m Proef E plus:
Proef F − verloren apport te land (wilde eend, afstand ca. 40 m., voorjager mag de hond niet zien werken in de buurt van het wild)
Proef G − markeerapport te land (wilde eend, afstand ca. 60 m.).
Proef H − apport over diep water (wilde eend, breedte water 10-40 m.)

Onderdelen KNJV A diploma:
Proef A t/m Proef H plus:
Proef I − dirigeerproef te land (de hond moet naar een aangewezen stoppunt gedirigeerd worden en van daaruit naar het apport, de duif)
Proef J − apport van verre loper over breed water (de hond moet aan de overkant van een diep water, een sleepspoor van een ver weg gesleepte eend oppakken en aflopen, en de eend apporteren)